Evlilik Terapisi

Evlilik Terapisi 1 - Evlilik Terapisi

İlişkileri için endişeleri olan ve ilişkilerinin kalitesini artırmak isteyen çiftlere uygulanan bir terapi olarak tanımlanır. Evlilik terapisi evliliklere yardım edilmesi ve gereken desteğin sağlanması için uygulanır.

Evlilik Terapisinin Amacı

Evlilik terapisinde amaç elbette eşlere gereken desteğin sağlanmasıdır. Burada amacın belirlenmesine birlikte karar verilir.

 • Kişilerin kendilerini, eşlerini ve ilişkilerini daha iyi anlamalarını sağlamak
 • İlişkileri her yönüyle değerlendirip kalitesini artırmak
 • Öfkenin sağlıklı bir biçimde kontrol edebilmesini sağlamak
 • Eşlerin birbirlerinin yaralarını görüp bunlarla baş etmeyi öğrenmek
 • Eskisi gibi romantik, eğlenceli olabilmek
 • İlişkide krizleri aşmayı öğrenmek
 • Birbirini daha iyi dinlemeyi ve anlamayı sağlamak
 • Eşlerin birbirlerini sevmelerini, bağlanmalarını sağlamak

Kişinin kendisinin ve eşinin korkularını, gereksinimlerini farkına vararak nasıl daha iyi ve güvenli bir ilişki kurulabileceğini anlamak

Evlilik terapisinin amaçları yerine geldiğinde terapi sonrası eşlerin kazanımları da bunlar olacaktır. Bütün bunlar kazanıldığında evliliğin kalitesi yükselecek ve eşlerin evliliği mutlu bir şekilde sürdürmeleri mümkün olacaktır.

Evlilik Terapisi 2 - Evlilik Terapisi
Evlilik Terapisi 3 - Evlilik Terapisi

Hangi Durumlarda Evlilik Terapisine Başvurulur?

Evlilik içinde bazı durumlarda evlilik terapisine başvurulur.

 • Partnerle sağlıklı iletişim kurulamıyorsa
 • Eşler kendilerini ve birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorsa
 • Sağlıklı bir şekilde öfke kontrolü sağlanamıyorsa
 • Aynı kavgalar sürekli olarak tekrarlanıyorsa
 • Cinsel yakınlık kaybedildiyse
 • Eşlerden biri ya da ikisi evlilik içinde kendini sıkışmış hissediyorsa
 • Eşlerin birbirine güven problemi varsa
 • Eşlerin birlikte karar almaları güçleşmişse
 • Önemli kararlar alma sürecinde bulunuluyorsa( ayrılık, çocuk sahibi olmak gibi )
 • İlişkinin kalitesi artırılmak isteniyorsa

Bu sayılanlar, evliliğin kalitesini önemli ölçüde düşürmekle birlikte evlilikte mutluluğu mümkün kılmaz. Bu noktada evlilik terapisi devreye girer ve eşlere gereken destek ve yardım verilir.

Evlilik Terapisi Nasıl Yapılır?

Evlilik terapisi, bireysel terapiye oranla daha zordur. Zira eşler birbirlerinden farklı konulara takılmış olabilirler. Bu nedenle; bir çözüme varılıncaya kadar seanslar devam eder.

 • Evlilik terapisinde, geçmiş ve bilinç hususlarından çok güncel konulara değinilir. Yani, eşlerin o süreçte yaşadıkları sorunlar üzerinde durulur ve eşlerin sorunlarla ilgili fikirleri görüşleri alınır. Bunlara çözüm aranır.
 • Seans süresince eşlerden biri anlatırken diğer eşin dinlemesi sağlanır.
 • Eşlerin ortak bir noktada buluşabilmeleri için amaçlar belirlenir. Bu amaçlara yoğunlaşılır.
 • Seanslar sırasında eşler arasında tartışmalar yaşanabilir. Böyle durumlarda terapist, gözlemci olur. Tarafsızca dinlemeye devam eder. Bu da terapistin eşlere yardımcı olmasında önemlidir.

Terapi bu şekilde yapılır. Seansların ne kadar devam edeceği eşlerin iletişimine, evliliğin genel durumuna ve bunun gibi bazı faktörlere bağlıdır. Ancak; genel olarak evlilik terapileri 5-10 seans arası değişir. Seanslar haftada bir ya da iki haftada bir olmak üzere uygulanır. Seanslar yaklaşık olarak bir buçuk saat sürer. Böylelikle eşler bu uzun sürede sorunlarını rahatça anlatma imkanı bulurlar.

Evlilik Terapisi 4 - Evlilik Terapisi
Evlilik Terapisi 5 - Evlilik Terapisi

Evlilik Terapisinde Eşlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Evlilik terapisinin amacına ulaşması ve evlilik terapisinden tam sonuç alınması için eşlerin de dikkat etmeleri gereken hususlar var. Seanslarda eşler, terapiste karşı açık olmalı ve objektif yaklaşmalıdırlar. Sorunlar açıkça dile getirilirse bu sorunlar için bir çözüm bulunması mümkün olur.

Eşler birbirlerine karşı suçlayıcı olmamalıdırlar. Terapilerde bu durum sıklıkla yaşanır. Unutulmamalıdır ki bu seanslar çözüm üretmek ve evliliğe yardımcı olmak için yapılır. Bu nedenle, birbirini suçlamak eşlere ve evliliğe bir şey kazandırmaz. Evlilik terapilerinde çözüme odaklanılmalı, terapistin yönlendirmeleri ile eşlerle ortak noktalarda buluşma amacı güdülmelidir.

Eşlerden Biri Evlilik Terapisini Kabul Etmediğinde Ne Yapılır?

Evliliklerde eşlerden biri evlilik terapisine sıcak bakarken diğer eş terapiye yanaşmaz. Eşlerden birinin terapiye yanaşmamasının birçok nedeni olabilir.

 • Terapide suçlanacağı düşünülmesi.
 • Kendini tehdit altında hissederek utanılması
 • Evlilikte var olan sorunların çözülebileceğine karşı umudun olmaması
 • Terapinin hiçbir işe yaramayacağına inanılması
 • Duygu ve düşüncelerin başka biriyle paylaşılmak istenmemesi gibi birçok neden sayılabilir.

Eşlerden sadece birini evlilik terapisine gitmesi tam bir sonuç vermez. Zira tek bir eş ile evlilikte değişikliklere gidilmesi oldukça zordur. Eşlerden birinin değişme çabasıyla sorunların üstesinden gelinemez. Bu durumda evlilik terapisine sıcak bakmayan eşin ikna edilmesi gerekir. İkna etmek zordur. Ancak; bu noktada eşe terapinin gerekliliği, evliliğin daha iyi bir noktaya gelebileceği anlatılabilir.

Evlilik Terapisi 6 - Evlilik Terapisi