agurleroglu hakkimda - Hakkımızda

Eğitim

Uniwersytet SWPS – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Varşova, Polonya (2017 – 2019)

Uniwersytet Rzeszowski – Erasmus+ Rzeszów, Polonya (2013 – 2014)

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans (2012 – 2016)

Deneyim

  • Dr. Halide Tüysüzoğulları Kliniği
  • Sitel Polska
  • Psychotherapy Center of SWPS University
  • Çanakkale Açık Cezaevi
  • Çanakkale Anadolu Lisesi
  • Özel Rentıp Hastanesi

Yüksek Lisans Tezi

The Relationship of Perfectionism, Experiential Avoidance, Personality Traits Towards Depression Symptoms

(Mükemmeliyetçilik, Deneyimsel Kaçınma ve Kişilik Özelliklerinin Depresyon Semptomlarına Yönelik İlişkisi)

Halüsinasyonlar ve sahteliklerle dolu günümüz dünyasında ne kadar çok insanın hayatına dokunabilir ve kişinin kendi benliğini anlamasında ne kadar etkili olabilirse bunu kendine kâr sayan,

Saf mutluluğa ulaşmaya çalışmaktansa, kötü veya zayıf yönlerimizi kabullenmenin bizi daha sağlıklı kılacağına inanan,

Bazı eski öğretilerin, yenilere kıyasla daha tutarlı olduğunu ve geçmiş travmalarımızın hayatımızın sadece bir kısmını değil, tamamını etkilediğini düşünen,

Rahatsızlığın semptomlarını ortadan kaldırmakla yetinmek yerine, problemin kaynağının bulunduğu bilinçaltına giden karanlık koridorlarda dolaşmaktan çekinmeyen bir psikologtur.